Шпонка гребного винта

Шпонка гребного винта

Гребной винт Suzuki 2HP 7-3/8 x 5-3/8 (шпонка)
1 500 ₽ Гребной винт Suzuki 2HP 7-3/8 x 5-3/8 (шпонка)Код: S2 7-3/8 x 5-3/8Под заказ
Гребной винт Yamaha 8 л. с. 3х9х8C (шпоночный)
3 800 ₽ Гребной винт Yamaha 8 л. с. 3х9х8C (шпоночный)Код: Y8 9x8CПод заказ
Гребной винт OMC, Johnson 5-8 л. с. 3х8-1/2х9 (шпоночный)
2 650 ₽ Гребной винт OMC, Johnson 5-8 л. с. 3х8-1/2х9 (шпоночный)Код: J6 8-1/2x9 (шпон)Под заказ
Гребной винт OMC, Johnson 5-8 л. с. 3х8-1/4х8 (шпоночный)
6 600 ₽ Гребной винт OMC, Johnson 5-8 л. с. 3х8-1/4х8 (шпоночный)Код: 2011-083-08PПод заказ